مقاله درمورد آباد،، شهداد، جمع‌آوری، بیابان‌زدایی، تعاونی، میدانی، باغی، ماسه‌ای

جاده‌های آسفالته به هم مرتبط می‌باشند. از طرف دیگر هیچ گونه مراکز خدمات کشاورزی در منطقه موجود نمی‌باشد.
3-1-9-2 شاخص های اقتصادی
کشاورزی:
یکی از عمده‌ترین منابع در‌آمد در منطقه فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد. محصولات کشاورزی در این منطقه بصورت باغی و زراعی است. مهمترین محصولات باغی شامل پرتقال، خرما، حنا و مهمترین محصولات زراعی شامل گندم، جو، یونجه، سیر و اسپرس می‌باشد. مساحت کل اراضی کشاورزی دراین منطقه 4558 هکتار می‌باشد که 615 هکتار آن اراضی باغی و 3943هکتار اراضی زراعی می‌باشد]8[.
عدم وجود اراضی یک پارچه دراین محدوده موجب گردیده تا از ماشین‌آلات و سیستمهای جدید آبیاری کمتر استفاده شود و لذا کشاورزی در منطقه عمدتا بصورت سنتی و نیمه مکانیزه می‌باشد، که این مسئله با توجه به محدودیت منابع‌آب در منطقه بر عملکرد تولید تاثیرات نا‌مطلوبی می‌گذارد. هم چنین فعالیت‌های کشاورزی همواره تحت تاثیر اثرات زیانبار بادهای شدید و طوفان‌های موجود در منطقه قرار می‌گیرند و خسارات زیادی به آنها وارد می‌شود. بطوری که همه ساله کشاورزان علی‌رغم از دست دادن بخشی از محصول خود، بایستی وقت و انرژی زیادی را صرف لایروبی نهرها، قنوات و اراضی کشاورزی نمایند. عوامل فوق بخش مهمی از سرمایه مردم را به هدر داده و چهره فقررا در منطقه نمایان می‌سازد]8[.
دامداری و دامپروری:
دامهای موجود دراین منطقه اغلب گاو، گوسفند و بز می باشند، از آنجا که در اطراف آبادی‌ها مرتعی وجود ندارد دامها عمدتا ار طریق علوفه تولید شده در مزارع، پس چر مزارع، سر شاخه و بذور درختان جنگلی مثل کهور تعلیف می‌شوند. دامها اکثرا روستایی بوده ودامداران کوچ‌رو نمی‌باشند. کل دام موجود شامل5485 رآَس بز، 3999راس گوسفند،2845راس گاو و 80 نفر شتر می‌باشد. در سنوات اخیر گاوداری در منطقه رایج شده است. در سال 1372 شرکت تعاونی دامداران منطقه توسط جهاد‌سازندگی شهداد تاسیس و با احداث واحد‌های دامداری کوچک و ایجاد مکان‌هایی برای تولید علوفه همراه با مشارکت مردم اقدام به نگهداری دامهای گوشتی و پروار‌بندی نمود. متعاقب آن تعاونی دیگری تحت عنوان تعاونی دامپروران نمونه شهداد با همکاری بخش‌خصوصی تشکیل گردید، که بیشتر در زمینه تامین علوفه وغذای دام وطیور فعالیت می‌کند. متاسفانه تعاونی‌های مذکور چندان موفق نبوده و نیاز به حمایت وهدایت دارند. لازم به ذکر است سرانه دام هر خانوار در منطقه حدود 11 راس برآورد گردیده است]8.[
صنایع دستی:
مهمترین صنایع‌دستی منطقه شامل فرش‌بافی، سبد‌‌بافی، پته‌دوزی و گلیم‌بافی می باشد. فعالیتهای صنایع‌دستی در منطقه عمدتا توسط زنان صورت می‌گیرد. عدم بازار‌یابی و بازار‌رسانی مناسب باعث گردیده تا درآمد چندانی ازاین بخش نصیب اهالی نگردد و متاسفانه روز به روز از رونق این صنایع کاسته می‌شود.
3-1-10 سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد: کلیه فعالیت‌های اجرایی در این منطقه تا سال 1373 بدون مطالعه و صرفا بر اساس تجربیات کارشناسی انجام می‌گردید که البته با توجه به بحران موجود در منطقه نتایج نسبتا قابل قبولی را بدنبال داشت.اولین مطالعه جامع دشت شهداد درسال 1373 توسط اداره کل منابع طبیعی استان کرمان در سطحی معادل70200 هکتار با عنوان مطالعات تثبیت‌شن و بیابان‌زدایی‌شهداد با هدف برنامه‌ریزی جهت اجرای پروژه‌های تثبیت‌شن انجام شد.
دومین مطالعه در سال 1387 توسط اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان با مشاوره شرکت مهندسین مشاور ره پویان سبز ایساتیس در سطحی معادل 63500 هکتارباعنوان مطالعات انتقال‌آب رودخانه دهنه‌غار شهداد تهیه گردید. هدف از این مطالعه برنامه‌ریزی جهت انتقال آب رودخانه دهنه‌غار به روستا‌های پایین‌دست در جهت کنترل فرسایش‌بادی و بیابان‌زدایی می‌باشد.
سومین طرح، تحت عنوان طرح توسعه روستایی با مدیریت مشارکتی منابع طبیعی سایت شهداد در قالب طرح بین‌المللی ترسیب کربن در دست تهیه می‌باشد.
آغاز فعالیت‌های بیابان‌زدایی در دشت شهداد:
قطع درختان جنگلی به منظوراستفاده جهت سوخت، حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق در منطقه و بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیر‌زمینی، توسعه غیر اصولی اراضی کشاورزی، استفاده از شیوه های سنتی کشاورزی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های اقلیمی و اکو‌لوژیکی، حساسیت سازند‌های زمین شناسی منطقه به فرسایش، تبخیرشدید، بارندگی اندک و وزش باد‌های شدید، بروز پدیده بیابان‌رایی و معضلات ناشی از آن را به شکلی مزمن در منطقه بدنبال داشته است. بطوری که وسعت تپه‌های ماسه‌ای در این محدوده از 175 هکتار در سال 1334 به 2234 هکتار در سال 1373 افزایش یافته است]7[.
تشدید خسارات وارده از این طریق باعث شد مردم مراجعات مکرری را به اداره کل منابع طبیعی استان داشته باشند. بدین لحاظ عملیات تثبیت‌شن در سال 1359 برای اولین‌بار در سطح 30 هکتار جهت پیشگیری از هجوم شن به داخل آبادیهای منطقه آغاز شد.این عملیات در سالهای بعد نیز با استفاده از آب دوحلقه چاه درروستا‌های استحکام و سالارآباد و یک رشته قنات در روستای دهنوادامه یافت]7[.
از سال 1361 از آب رودخانه دهنه‌غار که از ارتفاعات غربی منطقه سرچشمه می‌گیرد جهت تثبیت شن‌زارها در بخش‌های شمال غربی منطقه استفاده شد.درسال 1373اولین مرتبه از مالچ نفتی جهت تثبیت تپه‌های ماسه‌ای در این منطقه استفاده شد.
شیوه‌های اجرایی فعالیتهای بیابان‌زدایی در منطقه شهداد:
الف) تثبیت بیولوژیک:
در این روش کشت نهال با استفاده از گونه‌های گز، تاغ، اسکمبیل وآتریپلکس همراه با آبیاری انجام می‌گردد. این روش ضمن تثبیت پایدار منطقه بدلیل افزایش پوشش‌گیاهی اثرات قابل توجهی را بر وضعیت زیست‌محیطی منطقه می‌گذارد. معمولا عملیات نهالکاری در زمستان با غرس قلمه و نهال های گلدانی صورت می‌گیرد. گونه‌های بومی منطقه مثل کوره‌گز و اسکمبیل بیشترین سازگاری را نشان داده‌اند. موقعیت محدوده مورد نظر جهت نهالکاری نسبت به آبادیها و روستا‌های مجاور، دسترسی به منابع آب و پایداری نسبی خاک منطقه از اساسی‌ترین فاکتور‌های انتخاب عرصه جهت استفاده از این شیوه می‌باشند. مناطق سالارآباد، همت‌آباد، دهنو، استحکام و شمال‌غرب زیارتگاه ده‌سیف از مناطق اجرایی در این خصوص می‌باشند.
ب) تثبیت شیمیایی:
در نقاطی که بدلیل شدت فرسایش وناپایداری خا‌ک امکان استقرار گونه‌های گیاهی نمی‌باشد ناگزیر از روش شیمیایی استفاده می‌گردد. در این روش مالچ‌نفتی بر روی تپه‌های ماسه‌ای پاشیده می‌شود. با توجه به هزینه بالا و آثار سوء زیست‌ محیطی این روش، ازسال1385 اجرای آن در منطقه متوقف گردید.
جدول 3-5 عملکرد اجرایی فعالیت های بیابان زدایی از ابتدا تا پا یان سال91ردیف نام پروژه سنوات اجرا عملکرد مناطق اجرایی
1
نهالکاری سال 59تا91 7040هکتار اکبرآباد، رشید آباد، سالار آباد، امیر آباد، رودخانه، علی آباد ، حجت آباد، شور آباد ، استحکام ، محمد آباد، شجاع آباد، همت آباد ، ده سیف ، ده نو، شفیع آباد، پامزار
2 مالچ پاشی سال73تا84 1682هکتار اکبرآباد، رشید آباد، سالار آباد، رودخانه، علی آباد ، شور آباد ، حجت آباد،استحکام
3 احداث کانال آب سال61تا 74 14کیلومتر پامزار، ده سیف
4 حفر و تجهیز چاه سال59 دوحلقه سالار آباد ، استحکام
3-2- روش تحقیق :در این تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات از دوروش اسنادی و میدانی استفاده گردیده است. در روش اسنادی، با استفاده از منابع و مؤاخذ موجود،کلیه اطلاعات پایه در خصوص ارائه تعاریف، معرفی و شناخت وضعیت کنونی و پیشینه اقدامات انجام شده در منطقه تدوین و تبیین گردیده و داده‌های به دست آمده در این بخش، در حقیقت مسیر تحقیق را مشخص و بستر لازم را جهت انجام مطالعات میدانی مهیا می‌سازد.
برای انجام مطالعات میدانی از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده نمود. که یکی از کار‌آمد‌ترین این شیوه‌ها استفاده از پرسشنامه می‌باشد. بنابراین در این پروژه به منظور جمع‌آوری داده‌های موردنیاز نسبت به طراحی پرسشنامه مطابق با استانداردهای تعریف شده اقدام گردید. از آنجائیکه تجزیه و تحلیل اطلاعات اخذ شده از پرسشنامه‌ها اساس این پژوهش را تشکیل می‌دهد. ذیلاً به تشریح چگونگی طراحی پرسشنامه مورد استفاده و روش جمع‌آوری و ثبت داده‌ها می پردازیم.
3-2-1- طراحی پرسشنامه :با توجه به اهداف و ماهیت این پژوهش، بایستی از روشی برای مطالعه استفاده می‌شد که بتوان از طریق آن اطلاعات توصیفی را به صورت کمی تحلیل نمود. کاربرد پرسشنامه یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند ما را در دستیابی به این منظور یاری نماید.
اما آنچه که بیش از هرچیز در اخذ نتایج و تحلیل صحیح از داده‌های جمع‌آوری شده مؤثر است، انتخاب

متن کامل در سایت homatez.com