خوک‌ها می‌شود.
2-22- تأثیر ال-کارنتین در ماهیها
نتایج حاصل از اضافه نمودن ال-کارنتین به غذای ماهی(1 میلی‌گرم در کیلوگرم غذا یا آب) نشان داده است که ال-کارنتین باعث تحریک اکسیداسیون اسیدهای چرب، افزایش احتباس نیتروژن و کاهش مرگ و میر تحت شرایط پرورش در مزرعه می‌گردد(اردال و مهمت، 2004).
2-23- اثرات جانبی ال-کارنتین
ال-کارنتین یک ماده آندروژن خنثی است که سیستم ایمنی بدن را بدون اثرات جانبی تقویت می‌نماید، تجویز درازمدت آن منجر به تضعیف یا تحریک بیش از حد سیستم ایمنی می شودو حتی در دزهای بالا، ال-کارنتین برای سیستم ایمنی مضر نیست اما می‌تواند باعث اختلالات گوارشی و تهوع ‌شود. سلول‌های ایمنی به اندازه مورد نیاز ال-کارنتین برداشت نموده و در نتیجه این ماده فاقد هر گونه اثرات جانبی است.
2-24- کمبود ال-کارنتین را به گروه از اختلالات اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌کنند.
اختلالات اولیه: افزایش میوپاتی عضله قلبی، میوپاتی اسکلتی، هایپوگلایسمیا، اختلالات ارثی در بیوسنتز، متابولیسم و انتقال ال-کارنتین از نشانه‌های این اختلالات است. این اختلال با رسوب چربی در عضلات، اختلال در توان عضلانی و به طور کامل افت قابل توجه سلامتی مشخص می‌گردد. درمان با دزهای بالا از ال-کارنتین به صورت خوراکی یا داخل ورید در درمان مؤثر است.
اختلالات ثانویه: علایم این اختلال با کمبود سیتوکروم اکسیداز C، دهیدروژناز اسیل کوآنزیم A چرب، اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و متوسط، ایزووالریک، اسیدمیا، گلوتاریک اسیدوریا و پروپیونیک اسیدمیا مشخص می‌گردد. از علایم این اختلال می‌توان به کاهش بیوسنتز، اتلاف غیرطبیعی یا بالارفتن نیاز به ال-کارنتین آندروژن اشاره کرد(پائول، 2000؛ ربوج و آنجل، 1983).
جدول2-1- مقدار ال-کارنتین موجود در مواد غذایی(میلی‌گرم در کیلوگرم)
غلات مقدار ال-کارنتین لگومینه مقدار ال-کارنتین
جو 7 لوبیا 10
ذرت 5 باقلامصری 10
مایلو 5 دانه پنبه 20
یولاف 5 کنجاله تخم کتان 15
برنج پوست‌کنده 7 کنجاله سویا 15
چاودار 5 کنجاله آفتابگردان 5
سورگوم 5 چربی حیوانی 0
تریتیکاله 5 کنجاله کتان 10
گندم 5 هسته خرما 10
سبوس برنج 15 کنجاله بادام زمینی 10
پس‌مانده تخمیر غلات 2 کنجاله تخم منداب 5
مخمر آبجو 15 کنجاله سویا 12
سبوس برنج 12 پودر خون 10
کنجاله ذرت 15 پلاسمای خون 15
گلوتن ذرت 5 پودر پو 12
کنجاله کنجد 7 2-25- طریقه جذب ال-کارنتین
ال کائتین از طریق خوراک به روش انتقال فعال در قسمت بالایی ژئوژنوم در روده باریک جذب می‌گردد. مطالعاتی که لی و همکاران، (1983) در محیط آزمایشگاهی بر روی چگونگی انتقال فعال ال-کارنتین توسط روده باریک در خرگوش انجام دادند، مشخص شد که یونقیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com