نویسنده: admin

مقاله درمورد اعلان، تعهدی، تقارن، اطلاعاتي، ، تعهدي، محافظه، شرکتهاي

در بازار منجر به افزايش دامنه قيمت هاي پيشنهادي مي شود. در مدل كيم و ورچيا،١٩٩٤، برخي افراد مطلع در بازار از قبيل سهامداران عمده، اطلاعات... ادامه متن فایل پایان نامه


پایان نامه درمورد مالكيت، سهامداران، ، تمركز، مديران، شركتهاي، نهادي، سهامدار

معاملات كمتر داراي شاخص هاي حاكميتي پايين تري نسبت به شركتهاي بزرگ هستند. فرث وهمكاران،2002، دربررسي خود روي 549 شركت در كشورچين طي سالهاي 1998... ادامه متن فایل پایان نامه


پایان نامه درباره ، مالكيت، تقارن، سهامداران، اعلان، نهادي، بازارسازها، گزينش

بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتي بر عملكرد شركت هاي با سهامداران متمركز داشته است. به طوري كه در مورد دو عامل بازده دارايي ها و... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله درمورد h، ، PAGEREF، مالكيت، سهامداران، شركتهاي، تقارن، اطلاعاتي

_Toc290717743 h 1041-2-5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول PAGEREF _Toc290717744 h 1062-2-5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم PAGEREF _Toc290717745 h 1083-5... ادامه متن فایل پایان نامه


پایان نامه درباره صورتهاي، زيان، جريانهاي، طبقه‌بندي، يادداشتهاي، ترازنامه، استفاده‌كنندگان، نقدي

اطلاعات مهم مربوط به شركت: رويدادهاي مؤثر بر وضعيت فعاليت شركت. تصميمات و شرايط مؤثر بر ساختار سرمايه و تأمين منابع شركت. تغيير در وضعيت... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله درمورد صورتهاي، حسابرس، استفاده‌كنندگان، حسابداري، افشا، بااهميت، گزارشهاي، هيأت

عناوين اقلام منعكس در صورتهاي مالي نتواند اقلام مربوط را بطور كامل و به اختصار توصيف كند، توضيحات ضروري را مي‌توان به شكل يادداشت در داخل... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله با موضوع افشا، صورتهاي، ، سرمايه‌گذاران، حسابداري، اطلاعاتي، استفاده‌كنندگان، شركتهاي

ص2). انجمن حسابداران رسمي آمريكا اهداف افشا كافي را به صورت زير بيان نموده است: الف) تهيه اطلاعات مفيد براي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان... ادامه متن فایل پایان نامه


پایان نامه درباره ، افشا، اطلاعاتي، صورتهاي، حسابداري، علاقه‌مند، سرمايه‌گذاران، گزارشگري

مطابق تارنماي جامع ويکيپديا افشا يعني” آشکارساختن اطلاعاتي که بطور عادي محرمانه هستند که اين افشا به طور اختياري و يا مطابق قوانين و... ادامه متن فایل پایان نامه


پایان نامه درمورد h، ، PAGEREF، افشاء، گزارشگري، افشا، اطلاعاتی، شفافيت

فرضيه اصلي تحقیق PAGEREF _Toc293601536 h 1023-5- پيشنهادها PAGEREF _Toc293601537 h 1041-3-5- پيشنهادهاي کاربردي ناشي از نتايج تحقیق PAGEREF _Toc293601538 h 1052-3-5- پيشنهادهايي... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله درمورد ، صورتهاي، افشا، تدوين، اطلاعاتي، بورس، قلمرو، گزارشگري

اطلاعات بيشتر و جزيي‌تري خواهد بود زيرا اين اطلاعات را جهت اطمينان دادن به مشتريان و سرمايه‌گذاران و جذب آنان ارائه خواهند داد. 5-1 فرضيه... ادامه متن فایل پایان نامه