Activity Log

آیا می خواهید فعالیت سایت خود را نظارت و پیگیری کنید؟ دقیقا همان چیزی را که در وب سایت وردپرس خود می بینید پیدا کنید. پلاگین Activity Log مانند جعبه سیاه هواپیمای است که هر فعالیت را در WordPress وارد می کند و به شما اجازه می دهد دقیقا همان ادامه مطلب…