افزونه Private groups

این پلاگین برای ایجاد گروه های نامحدود انجمن خصوصی است. انجمن ها به یک یا چند گروه اختصاص داده می شوند و کاربران به یک یا چند گروه اختصاص داده می شوند.هر کاربر به یک یا چند گروه می تواند وارد شود، و هر انجمن می تواند یک یا چند ادامه مطلب…