بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شاهرود
دانشکده علوم انسانی ، گروه حسابداری
حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت
استاد راهنما:
دکتر محمد رضا عبدلی
استاد مشاور :
دکتر علی اصغر محمود زاده
نگارش:
صدیقه بازوی
تابستان ۱۳۹۴

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

SHAHROOD BRANCH

 

 

Faculty of Humanities, Department of Accounting
Thesis for a master’s degree (M.A)
On : Accounting
Title:
Investigate the effect of the control pillars of the company, on the management overconfidence
Supervisor:
Mohammad Abdoli Ph.D.
Advisor :
Ali Asghar Mahmoud Zadeh Ph.D.
By :
Seddigheh Bazavi
Summer 1394

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب صدیقه بازوی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۴ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان ” بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت ” با کسب نمره …………… و درجه …………………………………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می­شوم :

 

 

 

    1. این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نموده­ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده­ام.

 

 

    1. این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

 

 

    1. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

 

 

    1. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می­پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی­ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

 

 

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:
سپاسگذاری
با سپاس فراوان از خداوند متعال و تقدیر و تشکر از اساتید محترم
جناب دکتر محمد رضا عبدلی و دکتر علی اصغر محمود زاده که در پیشبرد پایان نامه اینجانب را یاری فرمودند.
تقدیم به :
حاصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان سبز مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
را آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.
تقدیم به همسرم
که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.
تقدیم به پریناز عزیزم
فهرست مطالب
چکیده ۱
 : 
۱-۱- مقدمه ۳
۲-۱- بیان مسئله ۳
۳-۱- ضرورت تحقیق ۴
۴-۱- اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق ۶
۲-۴-۱- اهداف فرعی اول ۶
۳-۴-۱- اهداف فرعی دوم ۶
۵-۱- سوالات تحقیق ۶

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*