تحلیل فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام- قسمت ۱۳- قسمت 2

۴

 

 

تاسیس نهادهای مسئول برای مرحله عملی امرو نهی

 

 

ستاد احیای امر به معروف

 

 

 

۵

 

 

ایجادشبکه‌های تخصصی مربیان آمر و ناهی

 

 

ستاد احیای امر به معروف ونهی ازمنکر

 

 

 

۶

 

 

ایجاد و مدیریت شبکه‌های حامی امر به معروف و نهی از منکر

 

 

ستاد احیای امر به معروف ونهی ازمنکر

 

 

 

۷

 

 

ایجاد شبکه‌های ترویجی

 

 

تحت نظر ستاد احیای امر به معروف ونهی ازمنکر

 

 

۱-  بازسازی و ساختارسازی نهاد متولی امر به معروف و نهی از منکر
در این بخش دو اصلاح ساختاری و اساسی مدنظر است؛ اولا بازنگری روی ساختار سازمانی و اصلاحات عمیق در نهاد متولی امر به معروف و نهی از منکر. کلیه‌ی نهادهایی که به نحوی با بحث امر به معروف مرتبط هستند می‌بایست به‌گونه‌ای به صورت سازمانی با این نهاد مرکزی مرتبط شوند.
ثانیا بازنگری روی اختیارات و مسئولیت‌های این نهاد مرکزی.
در واقع می‌بایست با ایجاد یک ستاد عظیم (یا بازنگری روی ساختار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر) به گونه‌ای تلاش شود تا یک مجموعه با اختیارات کافی و ارتباط با همه‌ی نهادهای مسئول ایجاد گردد و این مجموعه بتواند به مدیریت فرایند امر به معروف و نهی از منکر در کشور بپردازد. از سوی دیگر می‌بایست نهادهای بازخواست‌کننده‌ی کشور و سازمان های نظارتی بر عملکرد این ستاد نظارت دقیق و موشکافانه داشته باشند.
۲-  تبیین، تبلیغ، ضرورت‌شناسی و آموزش امر به معروف و نهی از منکر
این حوزه که مختص مجموعه‌ نهادهای آموزشی کشور است، همه‌ی سازمان‌های اثرگذار در جامعه را در برمی گیرد که عمده‌ی آنها عبارتند از:
– صدا و سیما
– آموزش و پرورش
– وزارت علوم
– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
– و…
در حقیقت وظیفه‌ی این نهادها عبارت است از:
– تعریف و معرفی امر به معروف و نهی از منکر و مفهوم‌شناسی آن (به روش‌های مستقیم مانند کلاس و کتاب، روش‌های غیرمستقیم مانند فیلم و …)
– تبلیغ وضرورت‌شناسی امربه معروف و نهی ازمنکر وحساس‌کردن جامعه‌ی دینیکشور نسبت به آن
– آموزش امربه معروف و نهی از منکر(به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم، چگونگی، مراتب، حد و مرزها، مخاطبان، زمان و مکان مناسب، الزامات، آسیب‌ها و… (
۳-  ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای حمایت از آمران و ناهیان
مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون گذار کشور می‌بایست به ایجاد قوانین کافی و محکم برای حمایت از آمران و ناهیان اقدام کنند. این حمایت می‌بایست دو شکل را شامل شود:
الف) حمایت از آمر و ناهی هنگامی که بحث به مورد اختلافی برسد: در واقع اگر شخصی در مقابل امر و نهی مقاومت کند، می‌بایست به شکل محکم از آمر و ناهی دفاع شود تا پس از چند برخورد، زمینه‌ی برخورد متخطیان با آمران و ناهیان عمومی برچیده شود. متاسفانه پدیده‌ای مانند چاقوخوردن و جراحت آمران و ناهیان که در سالیان اخیر شاهد بوده ایم، تماما نتیجه‌ی این امر می‌باشد که مقاومت در مقابل آمر و ناهی هیچ هزینه‌ای برای افراد خاطی در بر نداشته‌است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*