شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

امور تجاری درون سازمانها
مهمترین و بازار گرا ترین کاربردهای علمی تجارت الکترونیک بخش مصرف کننده گرایی ان است . این کاربرد شامل خرید از راه دور ، عملیات بانکی ، دلالی سهام ، تبلیغات مستقیم می شوند . به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند .
در بخش امور تجاری و فعالیتهای میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ، ارتباطاتی که به وسیله EDI برقرار می شوند بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک ، همکاری و سهیم شدن در اطلاعات به وسیله اینترانت از گشایش پایگاههای داده ای و انبارهای داده ای در داخل شرکت ، نشر و گسترش اطلاعات در قالب صفحه های وب و همکاری گروه گرایانه و مستقل از موقعیت جغرافیایی ، در محدود مرزهای اطلاعاتی شرکت را پشتیبانی می کنند (یعسویی ،۱۳۸۰)
در قلب چارچوب تجارت الکترونیک محیطهای بازاری الکترونیکی و سلسله مراتب الکترونیکی وجود دارند که ارتباطات بازرگانی و مبادلات میان شرکت ها را تسهیل می کنند .مبادلات میان شرکت ها را تســـهیل می کنند .
محیط های بازاری الکترونیکی به منظور تسهیل مبادلات از طریق شبکه های ارتباطی میان خریداران و تهیه کنندگان متعدد پدید آمده اند .
سلسله مراتب الکترونیک ، ارتباطات طولانی مدت تهیه کنندگان – مصرف کنندگان بین شرکت ها هستند که به وسیله شبکه های ارتباطی حفظ شده و بیشتر به وسیله مدیران هماهنگ می شوند تا به وسیله نیروهای بازار ، شکل گیری سلسله مراتب الکترونیکی میان سازمانها به واسطه باب شدن زنجیره های ارزشی یکپارچه و پیشرفت تولید به موقع (JTI) بوده و با نیروی سفارشهای مشتریان ، پشتیبانی می شود .
زنجیره های ارزشی شرکای تجاری تا حد قابل توجهی به وسیله کاربرد سیستم های مطالعاتی و شبکه های مخابراتی یکپارچه شده اند (یعسویی ،۱۳۸۰)
آینده نگری در تعیین سطوح موجودی انبارها از طریق ( مدیریت ) زنجیره ارزشی در به حداقل رساندن موجودی انبارها و کاهش سرمایه در گردش کمک می کند . این شکل از عملیات محدودیتهای شدیدی را بر هماهنگی درون و میان سازمانی تحمیل می کند و انتظار بر این است که اینتـــرانتها ، اکسترانتها و در کل اینترنت نقش مهمی در آن بازی کنند . در حقیقت تکیه هر سه زمینه تجارت الکترونیک بر بسته های فناوری یکسان برای یکپارچه شدن حیاتی است .
از طریق ایجاد ارتباط ایمن میان شبکه های فرعی و شبکه های شرکای تجاری در یک اکسترانت ، که تکیه بر توانایی ارتباطات اینترنتی و نرم افزارهای آن دارند ، سازمان و شرکای تجاری سهیم ، می توانند گسترش و توسعه محصول تولید و توزیع یا تحویل را هماهنگ سازند (یعسویی ،۱۳۸۰)
۲-۱۴- نیازهای لازم برای تجارت الکترونیکی
فرهنگ عمومی پذیرنده ی این نوع تعاملات
سیستم بانکی روان و دقیق
قوانین گمرکی ، مالیاتی و بانکداری الکترونیکی
کد تجاری محصول
تهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی ( کپی رایت )
امنیت اطلاعات
همچنین یک زیر ساخت اطلاعاتی جهانی ایمن به موارد زیر نیاز دارد :
وجود شبکه های ارتباط از راه دور ایمن و قابل اطمینان
داشتن ابزار اثر بخش به منظور حفاظت از سیستم های اطلاعاتی در دسترس شبکه
داشتن ابزار اثر بخش ، برای اطمینان از قانونی بودن اطلاعات الکترونیکی و حفاظت از اطلاعات که به دست افراد ناشایست نیافتد
محرمانه بودن اطلاعات شخصی
تطبیق مقرارت ملی با قوانین یک شکل بین اللملی
توسعه ی فناوری عام ، مانند میکرو الکترونیک و مهندسی نرم افزار
وجود بستر قانونی برای اجرای تجارت الکترونیکی
همکاری دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی و ساز مان های گوناگون ذیربط
پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه ( به جای اصل سند مالکیت )
تامین صدور و به کارگیری کارت های اعتباری و نظام انتقال الکترونیکی اسناد توسط شبکه ی بانک کشور
تامین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم
معرفی مرجع گواهی نمونه امضای دیجیتالی در کشور و تائید هویت خریدار و فروشنده توسط این مرجع ( جمال خانی جزنی ،۱۳۸۶)
۲-۱۵- ضرورت تعیین چشم انداز تجارت الکترونیک:
تجارت و تشکیلات تجاری به عنوان جزئی از تغییر و تحولات دنیای امروز مورد توجه قرار می گیرد . با پیدایش دهکده جهانی که منجر به فاصله ها گردیده است دیگر فضای فیزیکی و قلمرو جغرافیایی معنای خود را تا حد و حدودی از دست داده اند ، اهالی دهکده جهانی آینده را نمی تـــوانند پیش بینی کنند زیرا سرعت نوآوری در تکنولوژی آنقدر سریع و گسترده است که هیچ چشم انداز روشنی از آینده آن در دسترس قرار نمی گیرد . ( حکیمه موسوی،۱۳۸۹)
استفاده از فناروی اطلاعات که تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از این فناوری ها می باشد می تواند باعث افزایش کارایی در اقتصاد ملی گردد همچنین استفاده از تجارت الکترونیک می تواند ما را در بهبود کارایی تجاری در عرصه جهانی یاری داده و جایگاه ما را در بازارهای جهانی و به تبع آن در بازارهای منطقه ای تقویت نماید.
تجارت الکترونیک یعنی انجام مبادلات از طریق شبکه ، یا خرید و فروش محصولات و خدمات از طریق فروشگاه ههای اینترنتیامروزه تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد جایگزین تجارت سنتی شده است و بررسی ها نشان می دهد که استفاده از تجارت الکترونیک باعث ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جویی در هزینه های اقتصادی می شود . ( حکیمه موسوی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

،۱۳۸۹)
اهداف تجارت الکترونیک، مقاصد نهایی فعالیتهای تجارت الکترونیک بوده و قابل اندازه گیری هستند. صفت مشخصه اهداف تجارت الکترونیک کمیت پذیری آنها است به نحوی که ملموس و عینی باشند.
برخلاف چشم انداز و رسالت تجارت الکترونیک که حالت کیفی داشته و ازنظر کمیت پذیری مبهم هستند، اهداف تجارت الکترونیک را می توان برحسب معیارهای مناسب به صورت عدد و رقم تبدیل کرد
۲-۱۶- اهداف چشم انداز تجارت الکترونیک:
سازمانهایی که قصد تدوین استراتژی تجارت الکترونیک دارند باید پس از تدوین و تعیین چشم انداز و رسالت، اهداف تجارت الکترونیک موردنظر خود را مشخص کنند. اهداف نشان دهنده نتایج نهایی فعالیتهای برنامه ریزی شده سازمان هستند (Hunger&Wheelen, 2000).
منظور از تعیین اهداف و هدف گذاری تبدیل چشم‌انداز و رسالت سازمانی به اهداف عملکردی معیــــــــــن و خاص است.(Thompsons&Strickland, 2003).