دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

اهداف تجارت الکترونیک، مقاصد نهایی فعالیتهای تجارت الکترونیک بوده و قابل اندازه گیری هستند. صفت مشخصه اهداف تجارت الکترونیک کمیت پذیری آنها است به نحوی که ملموس و عینی باشند.
برخلاف چشم انداز و رسالت تجارت الکترونیک که حالت کیفی داشته و ازنظر کمیت پذیری مبهم هستند، اهداف تجارت الکترونیک را می توان برحسب معیارهای مناسب به صورت عدد و رقم تبدیل کرد. (Saban,2001)
اهداف عمده تجارت الکترونیک را در سه طبقه زیر خلاصه می کند:
 
بهبود فرایندها: هدف تجارت الکترونیک می تواند حذف فرایندهای زاید و یا بهبود فرایندهای موجود باشد. ۳/۶۸ درصد شرکت های به کارگیرنده تجارت الکترونیک، بهبود فرایندها را به عنوان یکی از اهداف خود قرار داده اند.
مهار هزینه ها: گاهی اوقات هدف تجارت الکترونیک کاهش هزینه و بهبود کارایی است. ۱/۱۷ درصد شرکت ها هزینه‌ها و افزایش کارایی را به عنوان هدف تجارت الکترونیک قرار داده اند.
درآمدزایی: در بعضی موارد هدف از استقرار تجارت الکترونیک افزایش فروش و درآمدزایی است. برای مثال شرکت «می‌بری» در سال ۱۹۹۷ فقط از فروش سالانه ای معادل دو میلیون دلار برخوردار بود اما بعد از به کارگیری اینترنت برای انجام فروش اینترنتی این رقم در سال ۲۰۰۰ به هفت میلیون دلار رسید .(Dennis,2000).
هرکدام از این سه هدف کلی خود از مجموعه ای از اهداف فرعی و جزیی تشکیل شده اند. مجموعه این اهداف جزیی در جدول نشان داده شده است.
سازمانها در تکنولوژی اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی سرمایه گذاری می کنند تا اهداف متفاوت مدیریت را برآورده سازند. اهداف مدیریتی از سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تجارت الکترونیک را می توان در سه دسته زیر بیان کرد(Weill,1995)
۱-اهداف مبادله ای: در این حالت سرمایه‌گذاریها درصدد خودکار کردن رخدادهای مالی مثل حقوق و دستمزد، حسابهای دریافتنی و سفارش گیری هستند. این نوع سرمایه‌گذاریها هزینه های نیروی کار و مدیریت را کاهش داده و کارایی را بالا می برد.
اهداف استراتژیک: در این حالت هدف از سرمایه گذاری کسب مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار از طریق رشد فروش است. هدف این سرمایه گذاریها بیشتر گسترش و رشد شرکت است تا کارایی.
۳-اهداف اطلاعاتی: در این وضعیت هدف ایجاد یک زیرساختار اطلاعاتی است تا سازمان را مدیریت کند. این اهداف درصدد انجام وظایف مدیریتی مثل کنترل، بودجه‌بندی و برنامه ریزی بوده و ارتباطات، حسابداری و تجزیه وتحلیل را توانمند می‌ســــازد. دان و دان (DAN&DAN, 2000)نیز اهداف تجارت الکترونیک را در پنج طبقه زیر معرفی می کند:
۱-رابطه سازی: هدف شرکت ممکن است برقراری ارتباطات نزدیک‌تر، مستحکم‌تر، پایدارتر و همه جانبه با مشتری باشد. این کار ازطریق پست الکترونیک امکان‌پذیر می‌شود.
۲-حضور بین المللی: تولیدکننده ممکن است با استفاده از تجارت الکترونیک درصدد ورود به بازارهای جهانی و بازاریابی صادرات باشد.
کاهش هزینه های ارتباطی در بلندمدت: شرکت ممکن است درصدد کاهش هزینه های انجام فعالیتهایی مثل تبلیغات و ترفیع باشد زیرا تبلیغات اینترنتی هزینه های کمتری نسبت به تبلیغات سنتی و کاغذی دارد.
ارائه خدمات به یک جامعه یا گروه خاص: شرکت ممکن است ازطریق تجارت الکترونیک درصدد توجه به یک بخش خاص بازار باشد و بر آن قسمت تمرکز کند.
دسترسی به بازارهای جدید: یکی از اهداف شرکت ها از به کارگیری تجارت الکترونیک دسترسی به بازارهای جهانی به عنوان بخشی از فرصتهایی است که اینترنت ارائه می کند.
یکی از دلایل افت و ناکامی شرکت های دات کام در طی سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نبود شاخص واضحی از سودآوری تجارت الکترونیک است (Bidgoli, 2002)به همین دلیل حاصل نهایی تجارت الکترونیک باید به عنوان سود خود را نشان دهد. باتوجه به این مطلب در تعیین اهداف تجارت الکترونیک می توان از معادله سود استفاده کرد. براساس معادله سود، سود شرکت ها از کم کردن هزینه ها از درآمد حاصل می شود. تجارت الکترونیک باید سودآوری خود را نشان دهد و بدین منظور می توان دو هدف کلی برای تجارت الکترونیکی شناسایی نمود:
اهداف کاهش هزینه ها: تجارت الکترونیک قابلیت کاهش هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی (اداری و پشتیبانی) را دارد. تجارت الکترونیک به دلیل افزایش سرعت، دقت و بهبود ارتباطات بین بخشهای داخلی و خارجی هزینه‌های عملیاتی را کاهش می دهد. ازطریق تجارت الکترونیک مدیریت زنجیره عرضه به‌هنگام و کارا می شود و شرکت قادر خواهدبود دروندادهای لازم را برای تولید محصولات با قیمت کمتر و کیفیت بهتر تهیه کند. شرکت می‌تواند با دسترسی به عرضه کنندگان متعدد پایین ترین قیمت و بالاترین و بهترین شرایط را برای خرید مواد و قطعات پیدا کند. تجارت الکترونیک قادر به کاهش هزینه های غیرعملیاتی سازمان را نیز هست، چرا که شرکت می‌تواند با مراجعه به انواع بانکها و موسسات مالی و اعتباری وجوهات مالی لازم را با کمترین نرخ و بهترین شرایط بیابد. شرکت ها همچنین می توانند نیروی انسانی موردنیاز خود را با بهترین قابلیت و آمادگی پیدا کرده و به کار گیرند. یکی از مهمترین کاربردهای تجارت الکترونیک که سبب کاهش هزینه های عملیاتی می شود تامین منابع از خارج است. تجارت الکترونیک با حذف کاغذ و فرمهای کاغذی صرفه جوییهای عظیمی حاصل می کند. تجارت الکترونیک با خودکار کردن برخی فرآیندها سبب کاهش هزینه های نیروی انسانی می شود. تجارت الکترونیک همچنین باعث کاهش هزینه های بازاریابی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

و تبلیغات می شود.
اهداف افزایش درآمد: تجارت الکترونیک محدودیتهای ورود به صنعت را پایین می آورد و امکان کسب بازارهای جدید و دستیابی به مشتریان جدید و حتی مشتریان رقبا را نیز فراهم می کند. با استفاده از تجارت الکترونیک امکان بازاریابی صادراتی و صادرکردن محصولات برای شرکت ها ساده‌تر می شود. تجارت الکترونیک باتوجه به مؤلفه مشتریان به چهار طریق درآمد شرکت را بالا می برد:
افزایش تعداد دفعات خرید مشتریان.
جذب مشتریان رقبا و خصوصا رقبایی که از تجارت الکترونیک استفاده نمی کنند.
۳-دستیابی به مشتریان جدید.
۴-مطالبه قیمتهای بالاتر از طریق متمایز ساختن و سفارشی کردن محصولات موردنظر مشتریان.
مغازه‌های اینترنتی هفت روز هفته و ۲۴ ساعته شبانه روز باز بوده و امکان خرید از آنها درهر لحظه از زمان وجود دارد این نکته که در تجارت الکترونیک به قانون ۷/۲۴ مشهور است سبب افزایش خرید مشتریان و افزایش درآمد شرکت می شود.
۲-۱۷- تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی
اگر بخواهیم تجارت را به تنهایی تعریف کنیم می توانیم آن را انجام هرگونه عملیات تجاری و بازرگانی بدانیم اما تجارت سنتی عبارتست از تجارت چهره به چهره و مبادلات پول آن از طریق شبکه بانکی و یا به صورت نقدی انجام می گیرد.
در گذشته و برای سالیان متمادی تجارت سنتی به تنهایی وجود داشت و مشتری قبل از خرید ، کالا یا خدمات درخواستی را به طور دقیق بررسی می نمود و سپس فرآیند خرید انجام می گرفت . تکلیف فروشنده و مشتری هر دو روشن بود ، جایی برای شک وتردید وجود نداشت . اما امروزه تجارت الکترونیک تا حدی جایگزین تجارت سنتی شده است تجارت الکترونیک دیگر آن تجارت چهره به چهره نمی باشد .
تجارت الکترونیک عبارتست از انجام هر گونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه جهانی اینترنت در تجارت الکترونیک دیگر فروشنده و مشتری یکدیگر را نخواهند دید .
تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی هزینه ها را به میزان زیادی کاهش می دهد و با حذف واسطه ها قیمت ها بین ۱۵ تا ۵۰ درصد کاهش می یابد .
ارتباط خریدار و فروشنده از طریق فناوری های نوین در تجارت الکترونیک برقرار می گردد که خریدار بایستی توانایی برقراری ارتباط موثر با فروشنده را داشته باشد .
تجارت الکترونیک نسبت به تجارت سنتی مزایای زیادی دارد که کاهش هزینه به عنوان ملموس ترین آنها ذکر شد ، اما افزایش قدرت خرید مردم ، بستر مناسب و قدرتمند تبادل اطلاعات ، ورود شرکت های نوپا به عرصه رقابت و ….. را نام برد . (حکیمه موسوی ،۱۳۸۹)
۲-۱۸- زیرساخت های[۶] لازم برای تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی عبارت است از بهبود فرآیند های کلیدی کسب و کار با استفاده از فناوری اینترنت . امروزه اغلب شرکت ها اهمیت این نوع تجارت را دریافته و تبدیل تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی را آغاز کرده و بسیاری در این راه نیز موفق بوده اند . این سازمانهای پیشتاز ، به منظور ارائه خدمات به مشتریان توزیع و ارائه محصولات ، حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید ، فرآیندهای تجاری خود را براساس شبکه های اینترنت بنا نهاده اند . دسترسی همگانی به شبکه های اینترنت ، سطح انتظارات مشتریان را در زمینه خدمات پشتیبانی و پاسخ گویی به نیاز های آن ها ، افزایش داده است .از جمله ی این انتظارات ، افزایش دقت و خدمات شبانه روزی است . پاسخ گویی به این توقعات ، پشتیبانی همه جانبه و قابل انعطاف مبتنی بر یک زیر ساخت قدرتمند را طلب می کند تا بتوان درچارچوب آن ، خدمات مشاوره ای جهانی را توسط خبرگانی که دانش خاص هر صنعت را دارند در اختیار مشتریان قرار داد.
افزون برآن ، نرم افزارهای واسط [۷]که اهداف و مدل تجاری سازمان یا شرکت را تعریف می کنند و از طریق آن ها ، دست یابی به سرور های مطمئن و نرم افزارهای کاربردی میسر می شود ، از جمله ضروریات این ساختار به حساب می آیند .
بدیهی است ، بستر الکترونیکی قابل اعتماد ومناسب ، لازمه ی ایجاد امکانات مذکور است که از اولویت های پیاده سازی تجارت الکترونیکی محسوب می شود . نکته ی قابل توجه دیگر در ایجاد و توسعه ی زیر ساخت های تجارت الکترونیک ، پویایی آن است ، زیرا از آنجا که کسب و کار تجاری در سطح جهان همواره دچار تغییرات راهبردی و تاکتیکی خواهد شد . مدل زیر ساخت تجارت الکترونیکی نیز باید پویا و دینامیک باشد ، به نحوی که با تغییرات فرآیندهای کسب و کار و سیستم های مرتبط با آن مدل انتخابی به سهولت با تغییرات مذکور تطبیق کند . در نتیجه ، تنها با انتخاب یک زیر ساخت فنی مناسب می توان ، پویایی زیر ساخت تجاری محکم و پایدار را تضمین و پیاده سازی کرد . ( جمال خانی جزنی ،۱۳۸۶)
۲-۱۹- جهانی شدن و تجارت الکترونیک
بی شک مهم ترین و بارزترین وجه تمایز دنیای امروز و دیروز جهانی شدن است . جهانی شدن پدیده ای است که رخداد آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در عرصه ی بین اللملی شده است . از سوی دیگر ، تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی جهانی شدن است . انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات که در عرصه ی اقتصاد و تجارت ظهور پیدا کرده است ، به دلیل ساختار و ماهیت گسترده و سرعت قابل توجه جهانی شدن سبک نوینی از تجارت را پیش روی انسان ها قرار داده است . به دلیل مزایا و منافع سرشاری که این نوع ارتباط برای انسان داشته ، تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است . میتوان به ق
طعیت ادعا کرد که تجارت الکترونیکی بسیاری از محدودیت های تجارت سنتی را بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییرات کرده است . تغییراتی که مبنای هر گونه اقدام و نظر در عرصه ی اقتصاد واقع شده است .