دسترسی متن کامل – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در …

POV view Businessman trying to find the way out of a maze

SME ها مبتنی بر محصول بوده ولی شرکت های تجاری بزرگ مبتنی بر مشتری می باشند

SME ها به سهم زیاد بازار علاقه ای ندارند

SME ها نمی توانند با همتاهای بزرگترشان رقابت کنند

SME ها کنترل زیادی روی محیط خاری ندارند و بنابراین با عدم قطعیت بیشتری مواجه می باشند

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

SME ها تمایلی به پذیرش خطر ندارند

۲-۳۰- استفاده از فناوری اطلاعات توسط شرکت های کوچک و متوسط
بکارگیری فناوری اطلاعات توسط بنگاههای کوچک و متوسط صرفاً مبتنی بر عنوان یک فناوری که بدنبال تقویت راهکارهای تجاری است محسوب نمی شود ، بلکه یک نوع ابتکار عمل بوده که شیوه های قدیمی انجام کار تجاری را نیز بر هم زده است . این موضوع از چند حیث قابل بررسی است .اولاً ، تجارت الکترونیکی شیوه های روزمره انجام کار در بسیاری از مشاغل تجاری را تغییر داده است .
هنگامی که یک شرکت از مواد خام استفاده می کند ، ان مواد خام را به محصولات تبدیل کرده ، محصولات را در معرض نمایش گذاشته و در نهایت به مشتری می فروشد .
تجارت الکترونیکی ، این شیوه را تغییر داده است . اکنون مواد خام ، اطلاعات می باشند . تغییر شکل ، ترکیب و بسته بندی نیز بر اطلاعات ورودی انجام می پذیرد . ثانیاً تجارت الکترونیکی سازمان ها یی را تغییر شکل می دهد که بطرف مزیت و برتری تولید می روند . ثالثاً ، در یک محیط قبل از استفاده تجارت الکترونیکی ، مزایا و معایب ناملموس تر شده و برنامه ریزی و اداره آنها خیلی مشکل شده است . برخی از مزایای تجارت الکترونیکی شامل مشتریان و بازارها ، تکنیک های بازاریابی اصلاح شده و روابط بهبود یافته با شرکای تجاری بوده و برخی از معایب انتخاب تجارت الکترونیکی شامل خطرات امنیتی ، کاهش انعطاف پذیری کار و دوبرابر شدن تلاش کاری می باشند .
شاید مهمترین علت برای تمایز تجارت الکترونیکی از سایر فناوری ها این است که قبول و استفاده از تجارت الکترونیکی نمی تواند براساس همان معیارهای بکار رفته برای قبول فناوری های دیگر باشد .
اکثر سازمانها قبل از ورود به عرصه تجارت الکترونیکی از ماهیتی سلسه مراتبی برخوردار بوده ، هدفی واحد تعقیب کرده و بر منابع خود کنترل زیادی را اعمال می نمایند در چنین شرایطی روابط سازمانی بیشتر یک طرفه است (فتحیان ،۱۳۸۴)
۲-۳۱- نقش تجارت الکترونیک برکسب و کارهای کوچک و متوسط
در اواخر دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصی به منظور این که محصولاتی بهتر به مشتریان خود ارائه دهد یا به عبارت کلی تر ، به منظور کسب مزیت رقابتی و غلبه بر رقیبان خود ، در صدد بهره مندی از تکنولوژی اطلاعات به ویژه اینترنت بر آمد که به ظهور تجارت الکترونیک منجر شد . ( حسنی نژاد ،۱۳۹۰)
در مورد تجارت الکترونیک بسیار نوشته شده است . به نظر می رسد بسیاری از صاحبنظران یقین دارند که تجارت الکترونیک مزایای بی شماری به همراه دارد. با این حال هنوز تجارت الکترونیک به آسانی توسط بنگاه های کوچک و متوسط مورد پذیرش قرار نگرفته است . عدم تمایل بنگاه های کوچک و متوسط در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیک با توجه به نقشی که بنگاه های کوچک و متوسط در تمام اقتصادها بازی می کنند ، سزاوار توجه جدی است .( hashim,2009) ( حسنی نژاد ،۱۳۹۰)
۲-۳۲- مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES
برخی از مزایای تجارت الکترونیکی برای شرکتهای کوچک و متوسط عبارتند از:
ارتقاء سطح خدمات مشتری و مبادله اطلاعات با ارزش افزوده گسترده‌تر
۲-  انتظارات بالای مشتریان و در نتیجه ایجاد رقابت
۳-  توانایی ارایه اطلاعات ۲۴ ساعته
۴-  دستیابی به صادرات بازار بهتر با توجه به محدودیتهای بازار داخلی و GNP  کمتر
۵-  کاهش هزینه تبلیغات و هزینه سربار
۶- ارتباط یک به یک و بازاریابی انبوه با مشتریان همچنین استفاده از علایق بین‌المللی
۷-  پرداخت on-line
۸- ارتقاء مدیریت زنجیره ارزش
۹- عملیات بدون واسطه و در زمان