دسته بندی علمی – پژوهشی : برآورد نیروهای طراحی سگمنت‌های بتنی تونبررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش …

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

۳-۴- پیشنه مطالعات جنسیت در باستان شناسی ۳-۴-۱- فمینیسم و باستان شناسی جنسیتدر وجه مشترک با فمینیسم،” باستان شناسی جنسیت”[۱۱] توسط مجموعه های از روش ها […]