منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، مطالعات فرهنگی، فلسفه اخلاق، اخلاق حرفه‌ای

(۱۳۸۶). مرزشناسی حوزه اخلاق سازمان و مدیریت، فصلنامه حوزه و دانشگاه (روش شناسی علوم انسانی)، سال ۱۳، ش ۵۳، زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۴۴- ۱۳۳. حسینی ، لیلا. (۱۳۹۰) . اخلاق حرفه ای در آموزه های اسلامی، نشریه کار و جامعه، ش ۱۳۶، مهرماه ۱۳۹۰ حسینی قلعه بهمن، سید اکبر.(۱۳۸۳). واقع […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع فلسفه اخلاق، امام خمینی، مصباح یزدی، اخلاق حرفه ای

بخشی. تهران: مرکز انتشارات رویان گزنفون. (۱۳۹۰). ترجمه مدیریت کوروش بزرگ، دکتر محمد ابراهیم محجوب. چاپ هشتم، تهران، نشر فرا. لاریجانی ، ‌مریم ،‌(۱۳۸۸۸۹) ،‌چگونگی اخمکان اخلاق اسلامی ،‌پژوهشهای اخلاقی ،‌ش ۱ لاریجانی، صادق .(۱۳۷۳). فلسفه اخلاق. مجله تخصصی کلام. شماره ۱۱: ص ۶۸. لالاند، آندره. (۱۳۷۷). فرهنگ علمی و […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، آموزش و پرورش، اخلاق حرفه ای مدیران، مدیریت آموزشی

ر طبقه درج شده است. جدول ۳-۱-ویژگی های نمونۀ انتخاب شده در قسمت کیفی پژوهشمدت زمان مصاحبهتخصصتعداد گروه ۱ ساعتکارشناس ارشد ۱مدیر کل فنی و حرفه ای آموزش و پرورش۱ ساعتدکتری فقه و حقوق ۱ریاست هیأت امناء مدارس صدرا۴ ساعت و ۳۰ دقیقهکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی۴مشاور سازمان پژوهش و برنامه […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، روش پژوهش، مدل مفهومی، گلوله برفی

تحقیقپژوهش حاضر در طی سه مرحله اساسی به شرح شکل(۳-۱) انجام شده است. همان طور که در شکل ۳-۱ ملاحظه میشود در مرحله اول یا مرحله “شناخت و تبیین طرح تحقیق”، تهیه طرح تحقیق، مطالعه مقدماتی مبانی نظری مرتبط با تحقیق در حوزه های اخلاق حرفه ای و همچنین مفاهیم […]

پایان نامه رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد

(بیشتر…)

پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی: تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : تحقیقات آموزشی

عنوان : تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تحقیقات آموزشی

عنوان:

تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم فرهنگ

(بیشتر…)

منابع پایان نامه ارشد با موضوع کسب و کار، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق سازمانی، اصول اخلاقی

گفته می‌شود که یک سازمان برای اخلاقی بودن باید حداقل چهار ویژگی زیر را داشته باشد:۱. استانداردها و کدهای مکتوب اخلاقی؛۲. آموزش اخلاقیات به مدیران اجرایی، مدیران عالی و کارکنان؛۳. دسترسی به ناصحان در موقعیت‌های اخلاقی؛۴. وجود سیستم‌های قابل اتکا برای گزارش دهی (کلارک،۲۰۰۳).یعنی غیر از استانداردها و کدها، برنامه‌های […]