— (309)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشکده FILLIN “نام دانشکده” \d ……….. \* MERGEFORMAT علوم انسانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته FILLIN رشته \d ……… \* MERGEFORMAT روانشناسی گرایش FILLIN گرایش \d ……… \* MERGEFORMAT بالینی عنوان: FILLIN “عنوان پایان نامه” \d …………….. \* MERGEFORMAT ارتباط […]

— (313)

2378999-25492400معاونت پژوهش و فنآوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این‌که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت و جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما […]

— (315)

معاونت پژوهش و فن آوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، […]

— (303)

2339340-767715 دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری موضوع: مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکتر حسین فخاری […]

— (306)

بسم الله ا لرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A) گرایش : عمومی عنوان: اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی استاد راهنما: دکتر میترا محمودی استاد مشاور: دکتر لادن هاشمی نگارش: سکینه کریمی […]

— (308)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالينی عنوان: اثربخشی معنا درما ني گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت استاد راهنما : دکتر بهمن اکبری استاد مشاور: دکتر مقصود فقیر پور پژوهشگر : فاطمه بادروزه […]

— (301)

10016361204 تاریخ:………….. شماره:…………. پیوست:……….. تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه اینجانب ميثم ابراهيميان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 870009501 که در تاریخ 15/10/1389 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته […]

— (261)

دانشکده پرستاری و مامایی پایان‌نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش آموزش داخلی- جراحی) عنوان: تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی یک کارآزمایی بالینی تک سوکور اساتید راهنما : سرکار خانم آلهه سیدرسولی دکتر محمودرضا میری استاد مشاور: سرکار خانم […]

— (253)

دانشگاه علوم انتظامی دانشکده فرماندهی و ستاد – مجتمع تحصیلات تکمیلی پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد موضوع: بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه استاد راهنما: دكتر رضا عبدالرحماني استاد مشاور: دكتر محمدپوراسدي نگارش: رسول كشتكار تابستان 92 3689351303020 تقدیم به: […]

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

متن کامل پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

(بیشتر…)