تحقیق درمورد اضافه وزن

و قطعات مختلف لاشه نیز مهم بوده و اثر زیادی در بازده اقتصادی پروار بندی دارد. محققین در مورد اثر سرعت رشد بر ترکیبات لاشه نظرهای متفاوتی ارائه داده اند. چست نات (۱۹۹۴) گزارش کرد مادامی که سرعت رشد بالاست، ‌چربی زیرجلدی بیشتر از زمانی است که سرعت رشد کم […]

تحقیق درمورد اضافه وزن

بره‌های دنبه‌دار سنگسری و بدون دنبه ذل را بررسی نمودند. بره‌های ۶ ـ ۵ ماهه به مدت ۸۰ روز پروار شدند. میانگین افزایش وزن روزانه به گرم، ضریب تبدیل غذایی، چربی لاشه در بره های نژادهای فوق‌الذکر را به ترتیب ۲۸/۱۰۸، ۳۴/۷، ۵۶/۵ درصد ۵/۱۴۹، ۲۹/۶، ۶۲/۲۱ درصد گزارش کردند. […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اضافه وزن

دی در بازده اقتصادی پروار بندی دارد. محققین در مورد اثر سرعت رشد بر ترکیبات لاشه نظرهای متفاوتی ارائه داده اند. چست نات (۱۹۹۴) گزارش کرد مادامی که سرعت رشد بالاست، ‌چربی زیرجلدی بیشتر از زمانی است که سرعت رشد کم است. اسمیت و پریور(۱۹۸۷) معتقدند سرعت رشد بالا چربی […]

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

(بیشتر…)

مقاله با موضوع روزنامه، حقوقی، سیاسی، منتظم، کاوه، اجتماعی، تجدد، حکومت

قرارداشتند. بنابراین بررسی طرح حکومت ارائه شده در این دو جریده می‌تواند به افزایش دانش سیاسی ما در خصوص یکی از مهمترین ادوار تاریخ کشورمان کمک کند. اهداف اساسی از انجام تحقیق1- بررسی ویژگی‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه‌های قانون و روزنامه کاوه و مقایسه آن‌ها. 2- درک […]

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

(بیشتر…)

پایان نامه ارشد در رشته تربیت بدنی: تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان : تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان:

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

استاد راهنما:

دکتر امیر رشیدلمیر

(بیشتر…)

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: بررسی اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : بررسی اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

دانشگاه مازندران

دانشکده تربیت بدنی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

موضوع:

بررسی اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

اساتید راهنما:

دکتر رزیتا فتحی

دکتر الهه طالبی گرکانی

(بیشتر…)