پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی: تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : کودکان استثنایی

عنوان : تأثیر آموزش مهارت­های مثبت ­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم ­توان ذهنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قاین

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A”

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم­ توان ذهنی

استاد راهنما :

دکترعلی ­اکبر اسماعیلی

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی: مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی بالینی

عنوان:

مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

استاد راهنما:

دکتر کوروش محمدی

(بیشتر…)

پایان نامه در مورد سرسختی روانشناختی

کوباسا[۱](۱۹۷۰) این مفهوم را به عنوان یک عامل تعدیل کننده در برابر رویدادهای فشار زای زندگی، به ویژه ابتلاء به انواع بیماری های جسمی مطرح کرده است. سرسختی روان شناختی […] پایان نامه تنیدگی شغلی، سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی  دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی […]

پایان نامه بررسی نقش واسطه‌گری نیازهای روان‌شناختی بنیادی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه شیراز دانشکده‌ی علوم تربیتی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ روانشناسی تربیتی بررسی نقش واسطه‌گری نیازهای روان‌شناختی بنیادی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده، شادکامی و احساس تنهایی اسفند ۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه […]

پایان نامه درمورد ، توصيف، آزمودني، يادگيري، کارکنان، فرهنگ، روانشناختی، کارآمد

سازماني………………………………………………………………………………………..25 جدول 2-5 .سیر تاریخی مفهوم توانمندسازي…………………………………………………………………………….27 جدول 2-6. مقایسه فرهنگ سنتی با فرهنگ توانمندسازي…………………………………………………………28 جدول 2-7. تلفیق مدلهاي توانمندسازي…………………………………………………………………………………..44 جدول 3-1. تطبيق سوالات پرسشنامه يادگيري سازماني با مولفه هاي آن…………………………………..110 جدول1-4: توصيف جنسيت آزمودني ها………………………………………………………………………………….113 جدول2-4: توصيف وضعیت تاهل آزمودني ها………………………………………………………………………….114 جدول3-4: توصيف تحصیلات آزمودني ها………………………………………………………………………………115 جدول4-4: توصيف سابقه […]

مقاله با موضوع ، روان، خودمختاری، هنرمندان، (چیک، روانشناختی، مفهومی، میهالی،

تولید کنند. در بررسی تاریخچه پژوهشی در حیطه تجربه روان بودن و کشف وجود یا عدم وجود ارتباط آن با دو متغیر دیگر این پژوهش مشخص می شود که رابطه همزمان بین سه متغیر ادراک خودمختاری و قضاوت شناختی با تجربه روان بودن تاکنون در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار […]

پایان نامه تبیین تاثیر سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر کارایی عملکرد کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم پایه گروه مدیریت و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» رشته: مدیریت صنعتی عنوان: تبیین تاثیر سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر کارایی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی شرکت تولیدی صنعتی فراسان […]