منبع پایان نامه ارشد درباره طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطری که متوجه سرمایه بیمه گر می باشد نیز خطری است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه می دانند و درنتیجه موجب غرری شدن معامله نمی شود. اجماع مذکور نیز در مورد بیع و عقود دیگر ثابت نیست و نمی تواند به عنوان منعی […]

منابع و ماخذ مقاله طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطری که متوجه سرمایه بیمه گر می باشد نیز خطری است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه می دانند و درنتیجه موجب غرری شدن معامله نمی شود. اجماع مذکور نیز در مورد بیع و عقود دیگر ثابت نیست و نمی تواند به عنوان منعی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع عقد وکالت

با عنوان : عقد وکالت در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مقاله با موضوع ، تکافل، عقود، عقد، قرارداد، متعارف، مشروعیت، وکالت

عقود شرعی 61 4-3-1-1-1. قرارداد بیمه و عقد مضاربه 62 4-3-1-1-2. قرارداد بیمه و عقد ضمان 62 4-3-1-1-3. قرارداد بیمه و صلح 62 4-3-1-1-4. قرارداد بیمه و هبة معوّضه 63 4-3-1-2. بیمه های بازرگانی متعارف در تطبیق با نهادهای حقوقی صدر اسلام 63 4-3-1-2-1. نظام عاقله و عقد بیمه 63 4-3-1-2-2. عقد بیمه و ضَمان […]

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه

یکی از نیازهای گسترده و متنوع مشتریان بانک ها، دریافت تسهیلات برای خرید کالاها و خدمات          می باشد مشتریان بانک ها شامل خانوارها، بنگاه های اقتصادی و دولت به صورت مستمر به خرید انواع کالاها و خدمات احتیاج دارند و در موارد زیادی برای تأمین مالی خرید، نیاز به استفاده از منابع بانکی پیدا می […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره قواعد و مبانی عقد مرابحه

قواعد در لغت جمع قاعده[۱] و به معنای بنیاد و اساس می باشد،[۲] مطالعه ساختار درونی هرچیز، فهم آن را آسان می سازد و ارتباط میان اجزا، ساختار و چگونگی قواعد حاکم بر آن را تبیین می سازد در حقوق نیز همین حکم وجود دارد و هنر حقوقدان در این است که ارکان موضوع را […]

منبع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

دیگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بیگانه بوده و سود و زیانی نمی برند. اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می شود این است که برخی از اقسام بیمه […]