پایان نامه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان نشخوار فکری ،افسردگی و احساس نگرانی در زنان شاغل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد( M.A) در رشته روانشناسی گرایش عمومی عنوان : اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان نشخوار فکری ،افسردگی و احساس نگرانی در زنان شاغل در بخش […]

پیش بینی کیفیت خواب بر اساس استرس، افسردگی

دوره نوزدهم، شماره ۹، صفحه: ۰۱–۰، هفته اول خرداد ۰۳۹۵ ۲۰۱۶ IJOGI, Vol 19, No.9, pp 1-10, may   و اضطراب با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان باردار دکتر جهانگیر کرمی۱، دکتر خدامراد مؤمنی۱، فریده علیمرادی۲* دانشیار گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران […]

دانلود پایان نامه- قسمت ۲۵

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی   پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه‌شناسی   عنوان:   بررسی رابطه بین مصرف اینترنت […]

دانلود تحقیق و مقاله و پایان نامه ها- قسمت ۱۹

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پایان نامه : بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال ۱۳۹۰ دانلود پایان نامه ارشد: مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی […]

دسترسی به متن کامل فایل مقاله ها و پایان نامه فارسی دانشگاه ها- قسمت ۲۷

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پایان نامه تاثیر کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و سوگیری توجه مثبت و منفی در دانشجویان افسرده متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت عنوان : بررسی رابطه بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید […]

سایت برای دانلود متن کامل مقاله ها و پایان نامه ها- قسمت ۸

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A) عنوان : ارتباط هوش هیجانی، سبک های مقابله ای با تنظیم دشواریهای هیجانی […]

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه- قسمت ۲۳

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش : بالینی عنوان : بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان خوابگاهی دختر سال تحصیلی۹۲-۹۱در شهرستان مشهد […] […]

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه- قسمت ۱۰

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پایان نامه تاثیرات بالقوه ی جهت گیری بازار صادرکنندگان دانلود پایان نامه ارشد : منظومه­ های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پایان نامه جهت اخذ درجه […]

پایان نامه- قسمت ۸

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پایان نامه شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱ از مفاهیم و فنون به کارگیری […]