مقاله – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

آیا سرمایه اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت رابطه ای معنادار دارد؟۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق:آیا بین مولفه اعتماد از ابعاد سرمایه […]