دسترسی به منابع مقالات : تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱- قسمت …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

الف) یافتن: نکات اساسی که در یافتن اطلاعات باید در زمان مناسب مد نظر قرار گیرند،عبارتند از :آیا همکاران می توانند نیازهای اطلاعاتی خود را […]