بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت- …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

محرومیت فرهنگی و تعلیمات جبرانی هارالامپوفرضیه متغیرهای اصلی نظریه نظریه پرداز: با بالا رفتن درآمد درآمد خانواده پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر می شود.متغیر مستقل: […]